woensdag 30 juni 2010

De echte oplossingen kosten niets

Ik wil in een korte serie van kleine publikaties alternatieve oplossingen bieden voor sociale problematiek, zonder dat die geld kosten, ,aar die wel bijdragen tot herstel van het sociale klimaat, zo zorgvuldig verpest door de kabinetten van de laatste 20 jaar
Er is geld genoeg in nederland; meer dan genoeg.
Lees.

Motivatie
Er is al ongelijkheid in de premieheffing van de AOW,geen rekening is gehouden met het gegeven dat mensen werkend in gewone beroepen, 6 jaar langer werken dan mensen met een academische opleiding, en na hun 65ste 6 jaar korter leven.
Hierbij houd ik geen rekening met vervroegd uittreden van ambtenaren, politie, militairen e.d.

Het idee, dat mensen zonder meer zouden kunnen doorwerken na hun 65ste is onzinnig.
In de sectoren van metaal en bouwvak zijn de mensen doodgewoon versleten op die leeftijd.
Zij zullen dus of arbeidsongeschikt worden verklaard of in de bijstand komen.
Daarnaast: in deze sectoren wordt 40 al als oud beschouwd.
Deze maatregel, verhoging van de AOW lost niets op, verlegt het probleem.

Mijn voorstellen zijn haalbaar, en werken bezuinigend.
--AOW leeftijd omlaag naar 60 jaar voor de gewone beroepen.
Dat is het minimum wat we mogen doen; om de groep die afhankelijk is van AOW een redelijke periode van pensioen te gunnen.
Het zijn zij, die de basis hebben gelegd met hard werken voor de hogere inkomens.
--Norm van de AOW met 20% omhoog
Degenen zonder aanvullend pensioen mogen best een redelijke oude dag hebben.
--AOWers vrijstellen van premie zorgverzekering--spreekt voor zich.

En dat kan zonder meer betaalbaar gemaakt worden door de AOW inkomens en bezits afhankelijk te maken.
B.v. Boven een eigen bezit van 150.000 geen AOW
of
Boven 2000 euro aanvullend pensioen geen AOW
en
Stapsgewijs voor de tussenwaarden de AOW korten

Per slot van rekening was de AOW een deel van een pakket sociale voorzieningen; dwz voor hen die het NODIG hebben en niet zoals nu, een extra zakgeld voor de hogere inkomens.
----------------------------------
Dan hebben we de kindertoeslag
Uitbetaling is progressief; voor de tweede meer dan voor de eerste.

Hiervoor de volgende voorstellen

--beperking tot toeslag voor twee kinderen; voor het eerste kind het hoogste
Motief: het moet kindertoeslag blijven, geen fokpremie zoals het nu is.
Meer koters: zelf betalen
--geen uitbetaling voor kinderen in het buitenland.
Alleen voor degenen die op nederlands grondgebied wonen.In sommige landen wordt ook nog massief gefraudeerd met het bestaan van deze kinderen.
Bovendien zijn daar de kosten vaak lager; niet meer dan 10% van hier.
--boven de 16 geen kindertoeslag.
Voor schoolgaanden en studerenden is er studiebeurs

Financieel:
--uitekering van kindertoeslag alleen voor diegenen die het nodig hebben, dus een inkomsten en bezits grens; en de helft wordt bespaard.
----------------------------------
Basisbeurs
Accuut afschaffen.
Minder dan 6^ van de studenten komt uit de arbeidersklasse.
Waarom de hogere inkomens extra zakgeld geven?
Gewoon weer studiebeurs zoals weleer; afhankelijk van inkomens ouders
Maar
Voor de laagste inkomens: beurs hoger,ter hoogte van bijstandnivo voor een volwassene

Terug betaling van beurs
Deels vrij zeg ter hogte van basisbeurs vrij.
Daarboven: afhankelijk van studie resultaten.
B.v. een studie binnen 4 jaar: geen renteheffing en 25% wordt kwijtgeschlden
Twee studierichtingen binnen 4 jaar: volledige kwijtschelding.
Voor studies welke leiden tot idioot hoge inkomens: volledige terugbetaling met rente.Hier bedoel ik ook de gebouw en onderwijs kosten. beroepen als advocaat, geneeskunde, apotheek.

Academies
Zijn centra van wanprestatie.Hoogleraren en docenten: stempelklok
Niet meer werken voor derden.Geen boeken van docenten op de lijst.Boeken vrij van auteursrechten kopen of kopieren.
Idioterie-zoals bij de RUG terugdraaien.Daar werden 19 hoogleraren aangesteld, zonder leerstoel.Accuut eruit.
Accuut de idiote leerstoelen zoals vrije tijd, burgerzin, vrouwenwerk en meer van deze dure kotsrotzooi eruit.Per direct.


Zorg.
Gewoon weer zoals die was.
DE mislukte idioterie weer terugdraaien.
De gebouwen van ziekenhuizen in staatseigendom
Specialisten en doktoren in loondienst van ziekenhuizen en 40 uur werkenwaarom moeten de specialisten de hoogst betaalden ter wereld zijn?
De ziekhuis kosten kunnen zonder meer onder 100 euro per dag komen.

Gewoon weer zoals vroeger
Premie: precentage brutoloon VOOR de aftrekposten
Soidairiteit en zo; tot nu toe is het in nederland zo: hoe meer je verdiend hoe minder je betaalt--door toedoen bakelende; vierkant asociaal
Alles netaald door ziekenfonds.
Premie vaststellen op basis van nodzaak voor verzorging.
Dat mag best wat meer kosten dan voorheen; mensen worden ouder en de kosten zijn omhoog gegaan.

Vraag jezelf eens af: wil jij dat he kinderen doodbezuinigd worden? Of je ouders doodgaan door verwaarlozing?
================================
Deen geld?

Onzin.
We geven tientallen millioenen uit per week in twee oorlogen die we niet willen en om een paar roeiboten met criminelen te bewaken.
We kopen verouderde kruisraketten van USA die alleen maar zin hebben in een aanvalsoorlog op een primitief land.
We hebben 300.000 ambtenaren teveel tegen gemiddelde uurkosten van 33 euro per uur.
We hebben er totaal 900.000
Vanaf 1999 kwam er 10%

In volgend blog meer.

1 opmerking:

Anoniem zei

Esti un cacat !!