zondag 25 juli 2010

Politie funktioneert?

Vroeger, toen we nog niet gered waren door Bakelende en consorten, gadden we een Duits organistaiemodel.
Steden boven 40.000 inwoners gemeente politie, daaronder Rijkspolitie.

Dat moest net als de WAO, de ziekenfondsen verbeterd worden.
Dat gebeurde.
Containerbakken papier werden volgeschreven, de politiek was tevreden.

Maar wat is de realiteit?
Maar 15% van de misdrijven wordt opgelost; in Dyuitsland 69%.

Voorstel: als we nou eens de politie laten doen waarvoor ze zijn: misdrijf bestrijding- zou dat niet wijzer zijn?
Zouden we dan maar weer terug gaan naar het oude systeem/ De gebouwen staan er nog.

Het werk van de politie moet niet zijn incasseerder van parkeerbekeuringen; zelfs niet als dat het enige is wat ze kennen en kunnen.

Als ze zich vervelen: laat ze de no-go wijken opschonen.

zondag 18 juli 2010

De islam in nederland?

Het moge duidelijk zijn; iedere religie en dat wat er voor moet doorgaan heeft een zeker effect op de volgeingen en op de maatschappij.
Zo is er een direct verband tussen protestantisme en werkmentaliteit.

Er zijn een slordige 180 nationaliteiten in nederland met veel religies.
Een springt eruit door het geweld wat zij voortbrengt in de landen waar zij aanhang heeft: dat is de islam.

Zo het ultieme doel van sommige religies is tot een hogere ontwikkeling te komen of een betere samenleving te scheppen, us die van de islam er een van moord en doodslag.
De tekst van de koran letterlijk genomen is er maar een enkele uitleg mogelijk, en dienen alle andere of bekeerd te worden of afgemaakt te worden.

En dat gebeurt dan ook; zie de landen algerije, Iran Pakistan en straks als de legers weg zijn Afghanistan en Irak; opkpmend met ster: Somalie.

Zolang er groepen zijn die winnen leven ze in een moord roes.
Maar als ze verliezen; ticket KLM naar  Amsterdam en zijn het plotseling vluchtelingen.

Een vlichteling is iemand die voor oprukkend geweld, of droohte of natuurramp zijn land uitvlucht, naar de eerste plek waar dat  niet is.
Dat is niet eerst 10 landen overslaan en dan in Amsterdam aankomen.

Dan komen ze aan in een land, waar de bevolking--volgens hun eigen waardering--bestaat uit hoeren varkens an apen.hand geven schijnt ook een probleem te zijn.

Er is na jaren gastarbeiders nog steeds geen behoorlijke vreemdelingen wet gemaakt.
Ik stel voor een wet te maken, waarin toelating van moslims zoveel mogelijk wordt tegengegaan; waarin gekeken wordt naar bruikbaarheid voor het land, en waarin de toegestane hoeveelheid per jaar begrensd is.

Toelating op bruikbaarheid : net als in engelstalige gebieden.
Daarnaast een echte inbutrgeringscursus, net als in USA; met een serieus examen of toets, en als alles goed is, verblijfsvergunning voor een bepaalde periode; bv 2 jaar.
De eerste 5 jaar gen toegang tot sociale wetten of subsidies.
Bij criminaliteit uitzetting (hele gezin)

Met een goede wet--die dan ook nog uitgevoerd dient te worden- krijgen we ons eigen land terug en kunnen we de islamisatie een halt toe roepen.

Gebruiker betaalt?

Conform de niet zo gezonde ideetjes van bakelende werd de premie voor de zorg omgeslagen per persoon.
Dat zou veel redelijker zijn dan een percentage van bruto loon, zoals het voorheen was; dat was gebaseerd op sociale saamhorigheid; en die onzin moest maar eens afgelopen vond kabinet.

Als we dat nou eens concequent doorvoeren, laat dan de inkomensgroepen van middenklasse en hoger zelf de HBO en universiteiten betalen; voor 94% zijn zij het die gebruik maken ervan.
Redelijk toch?
Laat dan de vrouwen zelf voor blijf van mijn lijf tehuizen en kraamklinieken betalen; zij maken er gebruik van toch?
Redelijk toch?
Laat dan de hogere inkomens de kunst subsidies betalen; zij stellen er prijs op
Redelijk toch?
En laat diezelfde groepen maar voor orkesten en toneelverenigen zorgen; zij kijken ernaar
Redelijk toch?
Laat dan de midden en hogere inkomens ook maar wat betalen voor de infrastruktuur; zij maken er meer gebruik van
Redelijk toch?
Laat diezelfden ook maar extra betalen voor medische zorg; die hun krijgen is beter-dus duurder.
Redelijk toch?
Laat ze ook maar meer betalen voor pensioenen en AOW; zij werken 6 jaar korten en leven 6 jaar langer na hun 65ste jaar
Redelijk toch?

Of zullen we maar terug gaan naar een normale sociale maatschappij en terugdraaien wat bakelende heeft vernietigd, de  sociale cohesie en solidairiteit?
Misschien krijgen we dan weer een prettige maatschappij/

Srebrenica

Dit is standaard afgehandeld zoals gebruikelijk als er iets te verbergen valt; onder een berg van papier en een stroom van woorden.

Wat blijft staan was het volgende: er was een franse opperbevelhebber, en die werd gechanteerd door de Serven, die hadden twee piloten in gevangenschap
Dus toen er luchtsteun kwam, kon de eerste keer het doel niet gevonden worden en de tweede keer werd een een groep struiken aangevallen.

Wat blijft staan is dat de nederlanders verantwoordelijk waren voor de veiligheid van de mensen; dat ze daar grandioos en met schande in gefaald hebben.

Er waren een paar mogelijkheden binnen de toenmalige situatie die ik van niemand heb gehoord.

1) Er hadden zwaardere wapens uit nederland gedropped kunnen worden; eventueel meer manschappen
2) De airstrikes hadden rechtstreeks uit nederland kunnen komen; motief: er waren nederlanders in gevaar en een van de taakstelling van het ;eger is burgers beschermen
3) Gewoon standhouden.

Door het niet gebruiken van de mogelijkheden, vind ik dat de nederlanders volledig en onverkort verantwoordelijk zijn voor de massa executies.
Laat de politiek tenminste ophouden met het calvinistische vingertje naar de Serven te wijzen.

Het past in het calvinisme een schuldige aan te wijzen en dan de eigen handen schoon te wassen.
Het ware politiek en sociaal beter te erkennen wat en waar het fout ging, en de verantwoording ervoor te nemen.

Maar om de verantwoordelijke officieren een onderscheiding te geven tart ieder gevoel voor verhoudingen.

Bezuinigen? Onzin.

Bezuinigen is echt totaal onzinnig; wat wel zin heeft is overbodige uitgaven te stoppen.
--uit de oorlogen in Afghanistan en Irak
--uit de JSF
--uit de Nato
--het stellen van een bezits en inkomsten norm op kindertoeslag, AOW, studie beurs.
--het herzien van subsidies op kunst/kultuur;
--uit Europa en gulden terug
--300.000 ambtenaren teveel

Afghanistan en Irak; spreekt voor zich; zijn niet onze oorlogen en daarnaast zijn die oorlogen zinloos.Op het moment dat de westerse legers weg zijn beginnen de moordpartjen weer; deze landen zijn net als Pakistan Algerije en Somalie afgeschreven.
Oorzaak : de islam en de wens van de bevolking daartoe.

JSF; welk grootmacht zijn wij van plan aan te vallen op korte termijn?
Het vlieftuig is veel te duur en de technologie is al ingehaald.
Het idee was, een vliegtuig zo snel te maken, dat het een afweer raket voor kan blijven.
Maar die kunnen ook onderscheppen.
Dan is er gewicht en vermogen nodig voor de dure wapensystemen.
Is ook onzinnig; een GPS bom weegt maar 110 kg en moet afgegooid worden binnen 60km van het doel.
In feite worden de jagers uit WO2 weer interessant; deze kunnen moderne bewapening dragen, zijn goedkoop en effectief.
Waarom moeten wij USA wapensystemen betalen?

Wij betalen sowieso al voor de USA oorlogspelletjes via de Nato en ook dragen wij enthousiast bij, als de Turken weer hun nationale sport" grensoverschrijdend Koerden afschieten" bedrijven.
De Nato was opgericht als tegenhanger voor het Warschau pact--dat is de officiele versie.
Realiteit: de Nato was er een jaar eerder en het Warschaupact bestaat niet meer.
Tijd om op te doeken?
Hoeven we ook niet meer verouderd schroot van de USA te kopen en voor oefeningen in Roemenie 350 millioen dollar voor een grondstuk te betalen aan huur, terwijl die grond een verkoopwaarde heeft van minder dan 30.000$

Het is een duidelijke zaak dat in geval van subsidie de eindverbruiker die moet krijgen en niet de producent.
Met kultuur en theater --waar vaak meer dan 200 euro subsidie per kaartje op staat, en die terecht komt overwegend bij middenklasse inkomen en hoger- is dat sumpel op te lossen.
Op de ID kaart een chip met inkomsten gegevens die dan gelezen wordt bij de kassa; in geval van laag inkomen: toegang gratis; daarboven: afhankelijk van inkomen.

Europa is volkomen uit de hand gelopen.
Dat europarlement met 750 eden is te gek voor woorden; opheffen; per land niet meer dan 2 leden.
30.000 ambtenaren voor de europese commissie? Ontslaan.
Heen en weer karren tussen Strassbourg en Brussel? geldweggooierij.
Vrijdag's geen vergaderingen omdat de engelsen geen GOEDKOPE  aansluitende vlucht kunnen krijgen????? Zij krijgen eerste klas ticket betaald dus keuze genoeg.
Aanwezigheidspremie van 250 euro per dag?????
Laten we die idioterie stoppen.

De gulden was een sterke valuta met een solide gouddekking zoals het hoort.
Nu moeten we betalen via de euro voor corruptie wanprestatie fraude van eerst de zuideuropese landen en daarna de communistische landen.
Daarmee vernietigen wij ons eigen land, stoppen met die onzin
Ik weet dat eenmalig veel kost-de gulden terug, maar daar komen we wel overheen
Bovendien mis ik het dubbeltje.

Ook de 300.000 ambtenaren die teveel zijn (er zijn er 900.000) eruit bespaart wat geld bij een gemiddelde kostprijs van 33 euro per uur...

Dit zij zo maar een paar losse ideetjes.Maar eenieder die de lagere school heeft afgemaakt weet dat er geld genoeg is in nederland, dat het alleen stelselmatig verkeerd terecht komt.

donderdag 15 juli 2010

Terug naar af in het onderwijs.

Sinds de invoering van de mamoetwet is het snel en contenue bergafwaarts gegaan met het nivo, de methodiek, en de taaktoewijzing van personeel.

Een school is in eerste instantie een instituut waar kennisoverdracht moet plaats vinden; van personeel naar leerlingen.
Gezien het lage nivo van personeel tegenwoordig, kan je je serieus afvragen of het niet van leerlingen naar personeel is.

Groepen werden ingevoerd; leuk, maar het bedrijfsleven is geen gezellige huiskamer, waar je leuk in groepjes kunt gaan babbelen.

We moeten een kennis en handels land worden, willen we overleven.
Met hervormingen zijn we eigelijk al te laat, maar laten we zeggen dat het hoog tijd wordt.

Ons kennis nivo moet hoger zijn dan van andere landen om ons heen,en we moeten weer een VOC mentaliteit krijgen, in de goede betekenis van het woord.

Daar speelt de om te beginnen de lagere en middelbare school een belangrijke rol.
Na 40--50 jaar lang met regelmaat het vak onderwijzen verlaagd te hebben naar het nivo van ambtelijke bureaucratische bezigheids therapie wordt het tijd voor een reorganisatie.

Terug naar af
--geen groepen; maar klassen tot 40 is acceptabel
--toelatingsexamen voor taalbeheersing voor allochtonen; het geeft geen pas, dat een paar de ontwikkeling van velen blokkeren
--onderwijzers ten minste 30 uur lesgeven
--een lagere school moet hebben: 6 klasonderwijzers, 1 hoofd, 1 administratieve kracht, 1 concierge.Meer is onzin.
--minder tot geen administratie voor onderwijzers
--maar ook minder vakantie's. Niet meer dan 5 week totaal per jaar
--de middelbare school kan best een jaar korter; ik heb zelf op een school gezeten, waar 4 jaar in 3 jaar werd gedaan; geen centje problemen.
--ten minste twee vreemde talen verplicht; is duidelijk; handels land.
-------------------------------------------------------------------
HBO en WO onderwijs.
Studie beursen e.d. worden betaald uit de algemene middelen, maar komen vooral daar terecht waar ze NIET voor zijn bedoeld
Maar ongeveer 6% van de studenten komt uit de arbeidersklasse; de basisbeurs gaat naar vooral de hogere inkomens.

Het systeem , weer invoeren van beurs gerelateerd aan inkomen ouders.
Dat spaart een heleboel en is sociaal rechtvaardiger.
Daarnaast: makkelijk toegankelijke lening, die- naar gelang de studie resultaten- al dan niet met rente of helemaal niet moet worden terugbetaald.

Voorbeeld; iemand doet zijn studie keurig in 4 jaar: geen rente
Iemand doet het in drie jaar gedeeltelijke terugbetaling
Iemand doet twee studierichtingen in vier jaar; geen terug betaling

Maar ook de universiteiten moeten worden aangepakt
De idioterie van bv de RUG om 19 hoogleraren aan te nemen, alleen omdat het vrouwen zijn-- en zelfs zonder leerstoel is ergens tussen asociaal en crimineel
Het bestuur zou die lonen uit eigen zak moeten betalen.
Maar ook de de achtelijke leerstoelen zoals vrouwenwerk, emancipatie, burgerzin en dat soort dure onzin: accuut afschaffen.

Daarnaast voor de docenten en proffesoren; stempelklok, en het verbod om voor derden te werken.
Ook een verbod om zelf geschreven boeken op de verplichte lijst te zetten.
Het jaarlijks terugkerende gesjoemel met universiteiten en uitgevers over auteursrechten is zum kotzen en onwettig.
Wat in de tijd van de werkgever wordt gedaan is eigendom van de werkgever; dus geen auteursrechten naar de docent, en geen werk voor derden.

Ook-of met name- voor het WO onderwijs geldt: docenten moeten meer colleges geven; het vaknivo moet omhoog.
Ook hier mnder vakanties 4 week per jaar is genoeg.
Inspraak is onzinnig; immers er wordt geacht een kennisoverdracht plaats te vinden; dus het nivo van docenten moet hoger zijn dan van studenten.
Studenten kunnen alleen dan voldoende inzicht hebben voor inspraak, als ze hetzelfde nivo hebben; anders wordt het uitspraak zonder uitzicht.

Ten laatste' laten we aub de nederlandse titels weer invoeren; niks mis met drs en dr;
moeten zo slijmen met de USA dat we onze eigen identiteit prijs geven?
---------------
De financiering van universiteiten zou--zoals het de laatste 40 jaar werkt-niet uit de algemene middelen moeten komen;aangezien  maar 6% van het pibliek uit de arbeidersklasse komt; hetzelfde als in 1940.
Studeren is in nederland een klasse aangelegenheid.
Daarom mag gesteld worden, dat OF dat er veel meer studentn uit de laagste lonen categorie moeten komen; OF dat de universiteit via belastingen betaald moet worden door inkomens categorie van middenklas en hoger die er van gebruik maken en belang bij hebben

Bakelende heeft immers heel demokraties vastgesteld, dat ieder voor zijn eigen kosten moet betalen; zie zorg premie- en dat solidairiteit afgeschaft dient te worden en vervabgen door realiteit.

Om resultaat te krijgen dient het onderwijs meer toegankelijk gemaakt te worden voor mensen uit de lagere inkomsten categorie.
Dat begint al op de lagere school.
Dat kan niet met overleg; scholen en universiteiten werken dan niet mee, en zullen alles doen om de status quo te hanhaven.

Nee dat moet met voorwaarden
De universiteiten moeten opdracht krijgen om ieder jaar het aantal mensen uit die categorie met 5% te laten stijgen.
Bij geen succes :korting op de loonvergoedingen van de universiteit.

Dat resultaat kan gehaald worden met voorlichting; informatie, reklame,
Is makkelijk te doen.
Misschien wat minder makkelijk door de minachting die er is op de universiteiten voor mensen van de werkvloer; maar dat is dan hun probleem

woensdag 30 juni 2010

De echte oplossingen kosten niets

Ik wil in een korte serie van kleine publikaties alternatieve oplossingen bieden voor sociale problematiek, zonder dat die geld kosten, ,aar die wel bijdragen tot herstel van het sociale klimaat, zo zorgvuldig verpest door de kabinetten van de laatste 20 jaar
Er is geld genoeg in nederland; meer dan genoeg.
Lees.

Motivatie
Er is al ongelijkheid in de premieheffing van de AOW,geen rekening is gehouden met het gegeven dat mensen werkend in gewone beroepen, 6 jaar langer werken dan mensen met een academische opleiding, en na hun 65ste 6 jaar korter leven.
Hierbij houd ik geen rekening met vervroegd uittreden van ambtenaren, politie, militairen e.d.

Het idee, dat mensen zonder meer zouden kunnen doorwerken na hun 65ste is onzinnig.
In de sectoren van metaal en bouwvak zijn de mensen doodgewoon versleten op die leeftijd.
Zij zullen dus of arbeidsongeschikt worden verklaard of in de bijstand komen.
Daarnaast: in deze sectoren wordt 40 al als oud beschouwd.
Deze maatregel, verhoging van de AOW lost niets op, verlegt het probleem.

Mijn voorstellen zijn haalbaar, en werken bezuinigend.
--AOW leeftijd omlaag naar 60 jaar voor de gewone beroepen.
Dat is het minimum wat we mogen doen; om de groep die afhankelijk is van AOW een redelijke periode van pensioen te gunnen.
Het zijn zij, die de basis hebben gelegd met hard werken voor de hogere inkomens.
--Norm van de AOW met 20% omhoog
Degenen zonder aanvullend pensioen mogen best een redelijke oude dag hebben.
--AOWers vrijstellen van premie zorgverzekering--spreekt voor zich.

En dat kan zonder meer betaalbaar gemaakt worden door de AOW inkomens en bezits afhankelijk te maken.
B.v. Boven een eigen bezit van 150.000 geen AOW
of
Boven 2000 euro aanvullend pensioen geen AOW
en
Stapsgewijs voor de tussenwaarden de AOW korten

Per slot van rekening was de AOW een deel van een pakket sociale voorzieningen; dwz voor hen die het NODIG hebben en niet zoals nu, een extra zakgeld voor de hogere inkomens.
----------------------------------
Dan hebben we de kindertoeslag
Uitbetaling is progressief; voor de tweede meer dan voor de eerste.

Hiervoor de volgende voorstellen

--beperking tot toeslag voor twee kinderen; voor het eerste kind het hoogste
Motief: het moet kindertoeslag blijven, geen fokpremie zoals het nu is.
Meer koters: zelf betalen
--geen uitbetaling voor kinderen in het buitenland.
Alleen voor degenen die op nederlands grondgebied wonen.In sommige landen wordt ook nog massief gefraudeerd met het bestaan van deze kinderen.
Bovendien zijn daar de kosten vaak lager; niet meer dan 10% van hier.
--boven de 16 geen kindertoeslag.
Voor schoolgaanden en studerenden is er studiebeurs

Financieel:
--uitekering van kindertoeslag alleen voor diegenen die het nodig hebben, dus een inkomsten en bezits grens; en de helft wordt bespaard.
----------------------------------
Basisbeurs
Accuut afschaffen.
Minder dan 6^ van de studenten komt uit de arbeidersklasse.
Waarom de hogere inkomens extra zakgeld geven?
Gewoon weer studiebeurs zoals weleer; afhankelijk van inkomens ouders
Maar
Voor de laagste inkomens: beurs hoger,ter hoogte van bijstandnivo voor een volwassene

Terug betaling van beurs
Deels vrij zeg ter hogte van basisbeurs vrij.
Daarboven: afhankelijk van studie resultaten.
B.v. een studie binnen 4 jaar: geen renteheffing en 25% wordt kwijtgeschlden
Twee studierichtingen binnen 4 jaar: volledige kwijtschelding.
Voor studies welke leiden tot idioot hoge inkomens: volledige terugbetaling met rente.Hier bedoel ik ook de gebouw en onderwijs kosten. beroepen als advocaat, geneeskunde, apotheek.

Academies
Zijn centra van wanprestatie.Hoogleraren en docenten: stempelklok
Niet meer werken voor derden.Geen boeken van docenten op de lijst.Boeken vrij van auteursrechten kopen of kopieren.
Idioterie-zoals bij de RUG terugdraaien.Daar werden 19 hoogleraren aangesteld, zonder leerstoel.Accuut eruit.
Accuut de idiote leerstoelen zoals vrije tijd, burgerzin, vrouwenwerk en meer van deze dure kotsrotzooi eruit.Per direct.


Zorg.
Gewoon weer zoals die was.
DE mislukte idioterie weer terugdraaien.
De gebouwen van ziekenhuizen in staatseigendom
Specialisten en doktoren in loondienst van ziekenhuizen en 40 uur werkenwaarom moeten de specialisten de hoogst betaalden ter wereld zijn?
De ziekhuis kosten kunnen zonder meer onder 100 euro per dag komen.

Gewoon weer zoals vroeger
Premie: precentage brutoloon VOOR de aftrekposten
Soidairiteit en zo; tot nu toe is het in nederland zo: hoe meer je verdiend hoe minder je betaalt--door toedoen bakelende; vierkant asociaal
Alles netaald door ziekenfonds.
Premie vaststellen op basis van nodzaak voor verzorging.
Dat mag best wat meer kosten dan voorheen; mensen worden ouder en de kosten zijn omhoog gegaan.

Vraag jezelf eens af: wil jij dat he kinderen doodbezuinigd worden? Of je ouders doodgaan door verwaarlozing?
================================
Deen geld?

Onzin.
We geven tientallen millioenen uit per week in twee oorlogen die we niet willen en om een paar roeiboten met criminelen te bewaken.
We kopen verouderde kruisraketten van USA die alleen maar zin hebben in een aanvalsoorlog op een primitief land.
We hebben 300.000 ambtenaren teveel tegen gemiddelde uurkosten van 33 euro per uur.
We hebben er totaal 900.000
Vanaf 1999 kwam er 10%

In volgend blog meer.