donderdag 15 juli 2010

Terug naar af in het onderwijs.

Sinds de invoering van de mamoetwet is het snel en contenue bergafwaarts gegaan met het nivo, de methodiek, en de taaktoewijzing van personeel.

Een school is in eerste instantie een instituut waar kennisoverdracht moet plaats vinden; van personeel naar leerlingen.
Gezien het lage nivo van personeel tegenwoordig, kan je je serieus afvragen of het niet van leerlingen naar personeel is.

Groepen werden ingevoerd; leuk, maar het bedrijfsleven is geen gezellige huiskamer, waar je leuk in groepjes kunt gaan babbelen.

We moeten een kennis en handels land worden, willen we overleven.
Met hervormingen zijn we eigelijk al te laat, maar laten we zeggen dat het hoog tijd wordt.

Ons kennis nivo moet hoger zijn dan van andere landen om ons heen,en we moeten weer een VOC mentaliteit krijgen, in de goede betekenis van het woord.

Daar speelt de om te beginnen de lagere en middelbare school een belangrijke rol.
Na 40--50 jaar lang met regelmaat het vak onderwijzen verlaagd te hebben naar het nivo van ambtelijke bureaucratische bezigheids therapie wordt het tijd voor een reorganisatie.

Terug naar af
--geen groepen; maar klassen tot 40 is acceptabel
--toelatingsexamen voor taalbeheersing voor allochtonen; het geeft geen pas, dat een paar de ontwikkeling van velen blokkeren
--onderwijzers ten minste 30 uur lesgeven
--een lagere school moet hebben: 6 klasonderwijzers, 1 hoofd, 1 administratieve kracht, 1 concierge.Meer is onzin.
--minder tot geen administratie voor onderwijzers
--maar ook minder vakantie's. Niet meer dan 5 week totaal per jaar
--de middelbare school kan best een jaar korter; ik heb zelf op een school gezeten, waar 4 jaar in 3 jaar werd gedaan; geen centje problemen.
--ten minste twee vreemde talen verplicht; is duidelijk; handels land.
-------------------------------------------------------------------
HBO en WO onderwijs.
Studie beursen e.d. worden betaald uit de algemene middelen, maar komen vooral daar terecht waar ze NIET voor zijn bedoeld
Maar ongeveer 6% van de studenten komt uit de arbeidersklasse; de basisbeurs gaat naar vooral de hogere inkomens.

Het systeem , weer invoeren van beurs gerelateerd aan inkomen ouders.
Dat spaart een heleboel en is sociaal rechtvaardiger.
Daarnaast: makkelijk toegankelijke lening, die- naar gelang de studie resultaten- al dan niet met rente of helemaal niet moet worden terugbetaald.

Voorbeeld; iemand doet zijn studie keurig in 4 jaar: geen rente
Iemand doet het in drie jaar gedeeltelijke terugbetaling
Iemand doet twee studierichtingen in vier jaar; geen terug betaling

Maar ook de universiteiten moeten worden aangepakt
De idioterie van bv de RUG om 19 hoogleraren aan te nemen, alleen omdat het vrouwen zijn-- en zelfs zonder leerstoel is ergens tussen asociaal en crimineel
Het bestuur zou die lonen uit eigen zak moeten betalen.
Maar ook de de achtelijke leerstoelen zoals vrouwenwerk, emancipatie, burgerzin en dat soort dure onzin: accuut afschaffen.

Daarnaast voor de docenten en proffesoren; stempelklok, en het verbod om voor derden te werken.
Ook een verbod om zelf geschreven boeken op de verplichte lijst te zetten.
Het jaarlijks terugkerende gesjoemel met universiteiten en uitgevers over auteursrechten is zum kotzen en onwettig.
Wat in de tijd van de werkgever wordt gedaan is eigendom van de werkgever; dus geen auteursrechten naar de docent, en geen werk voor derden.

Ook-of met name- voor het WO onderwijs geldt: docenten moeten meer colleges geven; het vaknivo moet omhoog.
Ook hier mnder vakanties 4 week per jaar is genoeg.
Inspraak is onzinnig; immers er wordt geacht een kennisoverdracht plaats te vinden; dus het nivo van docenten moet hoger zijn dan van studenten.
Studenten kunnen alleen dan voldoende inzicht hebben voor inspraak, als ze hetzelfde nivo hebben; anders wordt het uitspraak zonder uitzicht.

Ten laatste' laten we aub de nederlandse titels weer invoeren; niks mis met drs en dr;
moeten zo slijmen met de USA dat we onze eigen identiteit prijs geven?
---------------
De financiering van universiteiten zou--zoals het de laatste 40 jaar werkt-niet uit de algemene middelen moeten komen;aangezien  maar 6% van het pibliek uit de arbeidersklasse komt; hetzelfde als in 1940.
Studeren is in nederland een klasse aangelegenheid.
Daarom mag gesteld worden, dat OF dat er veel meer studentn uit de laagste lonen categorie moeten komen; OF dat de universiteit via belastingen betaald moet worden door inkomens categorie van middenklas en hoger die er van gebruik maken en belang bij hebben

Bakelende heeft immers heel demokraties vastgesteld, dat ieder voor zijn eigen kosten moet betalen; zie zorg premie- en dat solidairiteit afgeschaft dient te worden en vervabgen door realiteit.

Om resultaat te krijgen dient het onderwijs meer toegankelijk gemaakt te worden voor mensen uit de lagere inkomsten categorie.
Dat begint al op de lagere school.
Dat kan niet met overleg; scholen en universiteiten werken dan niet mee, en zullen alles doen om de status quo te hanhaven.

Nee dat moet met voorwaarden
De universiteiten moeten opdracht krijgen om ieder jaar het aantal mensen uit die categorie met 5% te laten stijgen.
Bij geen succes :korting op de loonvergoedingen van de universiteit.

Dat resultaat kan gehaald worden met voorlichting; informatie, reklame,
Is makkelijk te doen.
Misschien wat minder makkelijk door de minachting die er is op de universiteiten voor mensen van de werkvloer; maar dat is dan hun probleem

1 opmerking:

Anoniem zei

helemaal mee eens